NOTA PRAWNA


Użytkowanie tej strony jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika ogólnych warunków i zastrzeżeń opisanych w niniejszym dokumencie.

  

Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania zawartości serwisu macoch.pl do celów nielegalnych lub prawnie zakazanych.

 

Treści, grafiki, projekt strony oraz fotografie stanowią własność autora strony. Wykorzystanie ich fragmentów lub całości bez uzyskania zgody autora strony jest zabronione. 

 

Fotografie zostały wykonane przez E. Sobczaka. Prawa autorskie E.Sobczak. Prawa do wizerunku przedstawionego na fotografiach zastrzeżone.

  

Znaki towarowe

 

W treści strony wykorzystano znaki towarowe HP, Kerio Technologies, McAfee, DataCore, Polycom, VMware, Arisco. Znaki te stanowią własność wymienionych wyżej firm. Zostały zastosowane w celach informacyjnych. Autor strony w ramach wykonywanej działalności prowadzi sprzedaż technologii i systemów, konsultacje oraz inne działania o charakterze promocyjnym współpracując tym samym z wymienionymi firmami.

 

  > Zamknij okno <